09:00 - 18:00

Iş vaxtları – Baz.er. – Cümə.

Pulsuz Konsultasiya

 

Facebook

Twitter

Axtar

Qanunvericilik

Alliance > Qanunvericilik

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxlərə Azərbaycan Respublikası ərazisində “Qaçqın” statusu verilməsi qaydaları.

Qaçqın - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayıb, irqi əlamətinə, milliyyətinə, dini etiqadına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna və ya siyasi əqidəsinə görə təqiblərin qurbanı olmaq barəsində tam əsaslı ehtiyat üzündən vətəndaşı olduğu ölkədən kənarda qalan və eyni ehtiyat üzündən həmin ölkənin himayəsindən istifadə edə bilməyən və ya istifadə etmək istəməyən, yaxud müəyyən vətəndaşlığı olmayıb oxşar hallar nəticəsində əvvəl adətən yaşadığı ölkədən kənarda qalan, ehtiyat üzündən oraya qayıda bilməyən və ya qayıtmaq istəməyən şəxsdir. Qaçqın statusu verilməsi haqqında qərarı Dövlət Miqrasiya Xidməti qaçqın statusu verilməsi haqqında vəsatətin qeydə alındığı gündən üç ay ərzində qəbul edir. Qaçqın statusu almış şəxsə və onun ailə üzvlərinə qaçqın vəsiqəsi,...

Oxumağa Davam Et

Sənədlərə apostilin verilməsi və ya onun leqallaşdırması nə deməkdir?

1. Sənədlərə apostilin verilməsi və ya onun leqallaşdırması nə deməkdir? Bir ölkənin ərazisində verilmiş və hüquqi qüvvəyə malik olan sənədlər müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra digər ölkənin ərazisində istifadə oluna bilər. Hazırda belə rəsmiləşdirmənin iki növü mövcuddur: apostilin verilməsi və konsul leqallaşdırması. Apostil sənədi imzalamış şəxsin imzasının həqiqiliyini, bu şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə həmin sənədə vurulmuş möhür və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq edir. Apostilin özündə edilmiş imza, vurulmuş möhür və ştampın yenidən təsdiq edilməsi və ya leqallaşdırması tələb olunmur. Konsul leqallaşdırması sənədlərdəki və aktlardakı imzaların həqiqiliyini və bu sənəd və aktların konsulluğun yerləşdiyi dövlətin qanunlarına uyğun olmasını müəyyənləşdirmək və təsdiq etməkdən...

Oxumağa Davam Et

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışan işçilərin yaş həddi nə qədərdir?

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi Maddə 10. 10-1.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi 65-dir. 10-1.2. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin həmin müəssisədə çalışma müddəti müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən hər dəfə 1 ildən çox olmayaraq uzadıla bilər. Çalışma müddətinin 5 ildən çox uzadılmasına yol verilmir. 10-1.3. Elm, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahələrinin inkişafında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi xidmətləri olmuş dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin çalışma müddəti müvafiq dövlət orqanı tərəfindən bu Qanunun 10-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdən artıq uzadıla bilər. 10-1.4. Bu Qanunun 10-1.2-ci və 10-1.3-cü maddələrinə uyğun olaraq müvafiq sahə üzrə dövlət...

Oxumağa Davam Et

What is professional indemnity insurance?

What is professional indemnity insurance? IIf you are alleged to have provided inadequate advice, services or designs to a client, professional indemnity insurance provides cover for the legal costs and expenses in defending the claim, as well as compensation payable to your client to rectify the mistake. Regardless of how many years experience your firm may have, there is always the possibility you (or one of your team) could make a mistake. Professional indemnity insurance covers against a wide range of scenarios, including: * Professional negligence (i.e. making a mistake in a piece of work for a client) * Loss of documents or data * Unintentional...

Oxumağa Davam Et

The Difference Between CEO, President & Managing Director

The corporate titles of chief executive officer, president and managing director carry distinctly different meanings. Chief executive officers serve as companies' strategists and cheerleaders, with the implementation of objectives left to senior management. Managing directors act like CEOs, but operate in the two-tiered corporate board setup characteristic of British firms. Company presidents are more actively involved as managers, on the other hand, but also report to a board of directors that guides the organization's direction. CEO Responsibilities A chief executive officer sets the tone for a company's image, management and operations. At large corporations, the CEO may function more like a strategist,...

Oxumağa Davam Et

Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ziyaret eden ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaşamak isteyen yabancı vatandaşların, Göç Mevzuatı ile ilgili bilmesi gereken önemli BİLGİLER.

1. Eğer yabancı vatandaş Azerbaycan Cumhuriyet`inde 15 günden fazla kalırsa, mutlaka bulunduğu yer üzere tescil alınmalıdır, aksi takdirde Devlet Göç Hizmetleri tarafından 400 Manat`a kadar para cezası uygulanıyor. 2. Yabancı vatandaş, kendisine verilen vizede belirtilen süreden fazla, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde kalamaz, aksi takdirde 400 Manat`a kadar para cezası alır, yabancı vatandaş vizede belirtilen süre bittikten sonra, ülke sınırları içinde daha uzun süre kalırsa , o halde sınır dışı edilebilir. 3. Yabancı vatandaş geçici ikamet kayıtlarında bulunmaması halinde Devlet Göç Hizmeti tarafından 300-400 Manat tutarında para cezası alabilir. 4. Yabancı vatandaş kendisine verilmiş MYİ`nin (Geçici Oturma İzni`nin) süresini uzatmak isterse, 1 ay önceden Devlet...

Oxumağa Davam Et

Məzənnənin dəyişməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin maraqla gözlənilən qərarı barədə məlumat.

Beləliklə Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu müraciətlə əlaqədar aşağıdakıları qeyd etməyi zəruri hesab edir. 1. Manatın məzənnəsinin dəyişməsi şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi kimi qiymətləndirilə bilməz. 2. Dollar kreditləri köhnə məzənnə ilə deyil, mövcud məzənnə ilə qaytarılacaq. 3. Manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin dəyişməsi tərəflər üçün gözlənilməz hesab edilmir. 4. Borc alan krediti xarici valyutada götürməklə maliyyə riskini öz üzərinə götürür. 5. Şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi dedikdə, müqavilənin bağlandığı vaxt ölkədə mövcud olan, tərəflərdən asılı olmayan iqtisadi, hüquqi və digər faktorların əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi başa düşülməlidir. 6. Manatın məzənnəsinin dəyişməsini tərəflər üçün gözlənilməz olan və ya qabaqcadan görmək mümkün olmayan hal kimi qiymətləndirmək olmaz. 7. Manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin...

Oxumağa Davam Et