09:00 - 18:00

Iş vaxtları – Baz.er. – Cümə.

Pulsuz Konsultasiya

 

Facebook

Twitter

Axtar
 

Korporativ və Kommersiya hüququ

Alliance > Xidmətlər > Korporativ və Kommersiya hüququ

Korporativ və Kommersiya hüququ

Biz, müştərilərimizə korporativ və kommersiya hüququnun bütün istiqamətləri üzrə, məsləhət veririk. Komandamız, Korporativ və Kommersiya hüququ, üzrə təcrübəsi olan mütəxəssislərin birliyindən təşkil edimişdir.

Bizim komandaya korporativ hüquq, vergi və vergiqoyma, enerji və təbii ehtiyatlar, maliyyə və kapital bazarları hüququ, məhkəmə, pensiya, əmək, daşınmaz əmlak, investisiyanın idarə edilməsi, sığorta, özəl investisiya, “startap”, texnologiya və əqli mülkiyyət hüququ üzrə mütəxəssislər daxildir.

ALC (Alliance Law & Consulting) olaraq müştərilərimizi hüquqi, tənzimləyici və biznes dəyişiklikləri, habelə bizim köməyimiz nəticəsində qarşısı alınacaq potensial risklər barədə məlumatlandırmaqla onlara böyük dəstək oluruq. Biz həmçinin müştərilərimizin hüquqi və bazar yenilikləri barədə məlumatlı olması üçün təşəbbüs göstəririk.

 

Kommersiya və korporativ məsələlərə dair xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

 1. Hüquqi şəxslərin, həmçinin filial və nümayəndəliklərin Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı, yenidən təşkili və ləğvi
 2. Korporativ dəyişikliklərin qeydiyyatı
 3. Səhmdar sazişləri
 4. Korporativ sənədlərin hazırlanması
 5. Mövcud qanunvericiliyə riayət olunması
 6. Birləşmə və qoşulma (M&A)
 7. Özəlləşdirmə və restrukturizasiya
 8. Daxili və xarici əməliyyatlar ilə bağlı məsləhət verilməsi
 9. Birgə müəssisələr
 10. Xarici İnvestisiya
 1. Alıcı və satıcıların hüquqi ekspertizası
 2. Birləşmədən sonra hüquqi xidmətin göstərilməsi, Müqavilədən qabaq danışıqlar zamanı və müqavilənin layihəsinin hazırlanmasında hüquqi dəstəyin göstərilməsi.
 3. Müqavilə münasibətlərindən irəli gələn kommersiya risklərinin aşkar və təhlil edilməsi
 4. Antiinhisar və haqsız rəqabət məsələləri
 5. Gömrük hüququ
 6. Əqli mülkiyyət hüququ və məlumatların qorunması
 7. Reklam hüququ
 8. Sığorta və təkrar sığorta
 9. Müştərilərin məhkəmədə təmsil edilməsi
 10. “Startap”müəssisələrin təsis edilməsi və fəaliyyətlərinin təşkili
 11. Müştərilər üçün katiblik, tərcümə və notarius xidmətlərinin göstərilməsi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.