09:00 - 18:00

Iş vaxtları – Baz.er. – Cümə.

Pulsuz Konsultasiya

 

Facebook

Twitter

Axtar
 

Daşınmaz Əmlak və Tikinti

Alliance > Xidmətlər > Daşınmaz Əmlak və Tikinti

      Daşınmaz Əmlak və Tikintin

Tikinti, investisiya məqsədləri üçün daşınmaz əmlakın alqısı və satqısı daha da mürəkkəbləşib və adətən özündə xarici elementləri göstərən çətin üsullarla strukturlaşır. Biz aparıcı yerli, regional və hətta qlobal investorlara, tikinti şirkətlərinə, daşınmaz əmlak fondlarına və maliyyə institutlarına onların böyük və mürəkkəb daşınmaz əmlak əməliyyatları və mübahisələri ilə bağlı məsləhət veririk.
Biz daşınmaz əmlakın tikintisi, investisiya və inkişaf, daşınmaz əmlakla bağlı M&A əməliyyatları, daşınmaz əmlak maliyyəsi və vergisi, tikinti mübahisələri ilə bağlı məsləhətlər veririk. ALC-nin aşağıda göstərilənlərlə bağlı geniş təcrübəsi vardır:

 • Azərbaycan Respubliaksında daşınmaz əmlak ( mənzil,ev,bina,torpaq,hotel, restoran, zavod və sair daşınmaz əmlak) almaq istəyən xarici ölkə vətəndaşlarına və xarici investorlara məsləhətlərin verilməsi və xidmətlərin göstəriləməsi.
 • Daşınmaz əmlakın tikintisinin bütün sahələri üzrə və infrastrukturun tikintilisi üzrə məsləhətin verilməsi
 • İnşaat müqavilələri üzrə danışıqların aparılması və müqavilə layihələrinin hazırlanması
 • Hüquqi sxemlərin hazırlanması və əmlak hüquqlarının əldə edilməsinə nəzarət edilməsi, həmçinin tikinti məqsədi ilə sahiblik hüququnun əldə edilməsi və ya icarəyə götürülməsi
 • Bütün növ daşınmaz əmlakın, həmçinin torpaq sahələrinin və gələcəkdə tikinti məqsədləri üçün nəzərdə tutulan torpaq sahəsinin tətbiq olunan qanuna uyğunluğunun hüquqi ekspertizası
 • İcarə müqavilələrin hazırlanması, eyni zamanda icarəçilər ilə danışıqların aparılması və icarə müqavilələrinin bağlanması
 • Daşınmaz əmlak, həmçinin tikintisi başa çatmamış əmlakın dövlət qeydiyatına alınması.
 • Bütün növ daşınmaz əmlakın hüquqi ekspertizası
 • Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üçün əməliyyatların aparılması
 • İnvestorların dövlət orqanları, hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar qarşısında təmsil olunması və qorunması
 • Məhkəmədən qabaq mübahisənin həlli, həmçinin müştərilərin yerli məhkəmələrdə və beynəlxalq arbitrajda təmsil olunması
 • Tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması üçün müvafiq lisenziyaların alınması.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.