09:00 - 18:00

Our Opening Hours Mon. – Fri.

Call Us For Free Consultation

 

Facebook

Twitter

Search

Legal Advice

Alliance > Legislation  > Legal Advice

Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ziyaret eden ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaşamak isteyen yabancı vatandaşların, Göç Mevzuatı ile ilgili bilmesi gereken önemli BİLGİLER.

1. Eğer yabancı vatandaş Azerbaycan Cumhuriyet`inde 15 günden fazla kalırsa, mutlaka bulunduğu yer üzere tescil alınmalıdır, aksi takdirde Devlet Göç Hizmetleri tarafından 400 Manat`a kadar para cezası uygulanıyor. 2. Yabancı vatandaş, kendisine verilen vizede belirtilen süreden fazla, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde kalamaz, aksi takdirde 400 Manat`a kadar para cezası alır, yabancı vatandaş vizede belirtilen süre bittikten sonra, ülke sınırları içinde daha uzun süre kalırsa , o halde sınır dışı edilebilir. 3. Yabancı vatandaş geçici ikamet kayıtlarında bulunmaması halinde Devlet Göç Hizmeti tarafından 300-400 Manat tutarında para cezası alabilir. 4. Yabancı vatandaş kendisine verilmiş MYİ`nin (Geçici Oturma İzni`nin) süresini uzatmak isterse, 1 ay önceden Devlet...

Continue reading

Məzənnənin dəyişməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin maraqla gözlənilən qərarı barədə məlumat.

Beləliklə Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu müraciətlə əlaqədar aşağıdakıları qeyd etməyi zəruri hesab edir. 1. Manatın məzənnəsinin dəyişməsi şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi kimi qiymətləndirilə bilməz. 2. Dollar kreditləri köhnə məzənnə ilə deyil, mövcud məzənnə ilə qaytarılacaq. 3. Manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin dəyişməsi tərəflər üçün gözlənilməz hesab edilmir. 4. Borc alan krediti xarici valyutada götürməklə maliyyə riskini öz üzərinə götürür. 5. Şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi dedikdə, müqavilənin bağlandığı vaxt ölkədə mövcud olan, tərəflərdən asılı olmayan iqtisadi, hüquqi və digər faktorların əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi başa düşülməlidir. 6. Manatın məzənnəsinin dəyişməsini tərəflər üçün gözlənilməz olan və ya qabaqcadan görmək mümkün olmayan hal kimi qiymətləndirmək olmaz. 7. Manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin...

Continue reading