FAIL (the browser should render some flash content, not this).
► CƏRİMƏLƏR VƏ RÜSUMLAR

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Əlavə məlumat üçün: www.agro.gov.az

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin):
istehsalı:
idxalı:

5500

11000

 

Tütün məmulatının:
istehsalı:
idxalı:

5500

11000

 

 

Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti

3000

 

 

Baytarlıq preparatlarının:
istehsalı:
satışı:

3000

2000

 

 

Baytarlıq şəhadətnaməsinin, sertifikatının və baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün rüsumlar

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi (bir sənəd)

5

 

 

Baytarlıq sertifikatının verilməsi (bir sənəd)

5

 

 

Baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi (bir preparat)

50

 

 

Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin, idxal karantin icazəsinin və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi üçün rüsumlar

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği

(manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi (bir sənəd)

50

 

 

İdxal karantin icazəsinin verilməsi (bir icazə)

3

 

 

Fitosanitar sertifikatlarının verilməsi üçün rüsum

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Bir poçt göndərişinə (dəst)

20 (qəpik)

 

 

Növündən asılı olmayaraq bir nəqliyyat vasitəsinə (dəst)

1

 

 

Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyi tərəfindən göstərilən xidmət işləri və ödənilən dövlət rüsumu

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Kənd təsərrüfatı texnikasına dövlət texniki baxışının keçirilməsi üçün, təkrar texniki baxışın keçirilməsi üçün,

5

 

Kənd təsərrüfatı texnikasının dövlət qeydiyyatına alınmasına görə

5

 

Traktorçu maşinist sürücüsü vəsiqəsi üçün

5

 

İmtahan götürülməsi üçün

5

 

Traktor və qoşqu üçün dövlət nömrə nişanı verilməsi üçün

9

 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti xidməti, Respublika Nəzarət Toksikologiya laboratoriyası tərəfindən göstərilən pullu xidmətlərin tarifləri

Xidmətin adı

Tarifin məbləği manatla

Ölçü vahidi

Əlavə məlumat

Qaz xromatoqrafı və kalorimetr üsulu ilə pestisidlərin suda, torpaqda, qida, kənd təsərrüfatı və şərabçılıq məhsullarında kimyəvi qalıq miqdarının təyini

9,1

Bir analiz

 

Pestisidlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyini

11,3

Bir analiz

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarında nitrat və nitritin qalıq miqdarının təyini

1,7

Bir analiz

 

Pestisidlə dərmanlanmış toxum və çiyidin faizlə miqdarının təyini

5,3

Bir analiz

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri

Xidmətlərin adı

Tariflər (manatla, ƏDV-siz)

Ölçü vahidi

Əlavə məlumat

Karantin nəzarətində olan idxal edilən materiallara fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi

 

 

 

Toxum materialları (bütün növlər), dərman bitkiləri

0,10

1 ton

 

Əkin materialları, meyvələr, tərəvəzlər, dənli və dənli paxlalı bitkilər, çay, kofe, kakao, meyvə quruları, ədviyyatlar və digər məhsullar, yemlik və digər texniki yüklər, taralar

0,03

1 ton

 

Şəkər, un və onlardan hazırlanan məmulatlar

0,01

1 ton

 

Bütün növ kəsilmiş güllər, bəzək (dekorativ) və digər bitkilər

0,03

1 ton

 

Meşə materialları

0, 01

1 m3

 

Əl yükləri kimi və ya müşayiət olunan baqajla gətirilən bitki və bitkiçilik materialları

0,10

100 kq-dan –1 tonadək

 

Bitki və bitki mənşəli məhsulların ticarəti ilə məşğul olan pərakəndə və topdansatış mərkəzlərində fitosanitar karantin tədbirlərinin həyata keçirilməsi

 

 

 

Əkin materialları, meyvələr, tərəvəzlər, dənli və dənli paxlalı bitkilər, çay, kofe, kakao, meyvə quruları, ədviyyatlar və digər məhsullar, yemlik və digər texniki yüklər

0,20

Bir növ
Bir partiya

 

Toxum materialları (bütün növlər)

0,30

Bir növ
Bir partiya

 

Şəkər, un və onlardan hazırlanan məmulatlar, yemlik və digər texniki yüklər

0,10

Bir növ
Bir partiya

 

Bütün növ kəsilmiş güllər, bəzək (dekorativ) və digər bitkilər

1,00

Bir növ
Bir partiya

 

Dərman bitkiləri və meşə materialları

0,05

Bir növ
Bir partiya

 

Karantin nəzarətində olan bitki və bitki mənşəli məhsullardan götürülmüş nümunələrin karantin ekspertiza laboratoriyasında müayinəsi

 

 

 

Toxumlar (bütün növlər) və əkin materialları

0,75

1 nümunə

 

Meyvələr, tərəvəzlər, digər bitkilər və meşə materialları

0,65

1 nümunə

 

Çay, kofe, kakao, meyvə quruları, ədviyyatlar və digər məhsullar, dənli və dənli paxlalı bitkilər, yemlik və digər texniki yüklər, dəri, yun, barama və digərləri

0,60

1 nümunə

 

Bütün növ kəsilmiş güllər, bəzək (dekorativ) və digər bitkilər, torf, torpaq və torpaq süpürüntüləri, boş və dolu anbarlardan, səyyar və kiçik ölçülü kameralardan, saxlanma yerlərindən və ətraf ərazilərdən götürülmüş nümunələrin müayinəsi

0,70

1 nümunə

 

Dərman bitkiləri

0,90

1 nümunə

 


Xidmətlərin adı 

Ölçü vahidi

Tariflər (manatla)

Yüksək sirayət-lənmə dərəcəsi

Orta sirayət-lənmə dərəcəsi

Zəif sirayət-lənmə dərəcəsi

 

 

Karantin nəzarətində olan materialların zərərsizləşdirilməsi

 

 

 

 

Əkin (tinglər, soğanaqlar və s.) və toxum materialları (bütün növlər), dərman bitkiləri

1 ton

2,00

1,00

0,10

Bütün növ yemlər, dənli və paxlalı bitkilər

1 ton

1,20

0,60

0,10

Texniki yüklər və digər materiallar (tütün, pambıq, biyan, dəri, yun, barama və s.)

1 ton

1,50

0,80

0,10

Bütün növ kəsilmiş güllər, bəzək (dekorativ) və digər bitkilər, taralar

1 ton

1,00

0,40

0,10

Meşə materialları

1 mі

1,00

0,50

0,10

Anbarlar, səyyar və kiçik ölçülü kameralar, nəqliyyat vasitələri, saxlanma yerləri, istixanalar, torpaq və ətraf ərazilərin zərərsizləşdirilməsi

 

 

 

 

Fumiqantla

1 mі

1,00

0,03

0,01

Aerozol formalı pestisidlə

1 mі

0,10

0,02

0,01

Maye formalı pestisidlə

1 mі

0,08

0,02

0,01

Dezinfeksiya üsulu ilə

1 mі

0,10

0,05

0,01

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin tabeliyində olan idarə və təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri

Sıra Xidmətlərin adı Ölçü vahidi Tariflər (manatla, ƏDV-siz)
I. İdxal və ixrac əməliyyatları zamanı həyata keçirilən xidmətlər
1
Dövlət Baytarlıq Nəzarətində (DBN) olan yüklərin dövriyyəsi aparılan obyektlərin baytarlıq-sanitariya vəziyyətinin identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)
1.1. Anbarlar (100 kubmetrə qədər) 1 sənəd
50
1.1.1. Əlavə hər 100 kubmetr üçün
6
1.2. Ticarət yerləri və soyuducu anbarlar (100 kubmetrə qədər) 1 sənəd
70
1.3.1. Əlavə hər 100 kubmetr üçün
6
1.3. Emal müəssisələri (100 kubmetrə qədər) 1 sənəd
40
1.3.1. Əlavə hər 100 kubmetr üçün
6
II. Heyvanların daşınması zamanı zəruri baytarlıq-sanitariya tədbirləri
1 Yoluxucu xəstəliklərin siyahısına daxil edilmiş xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri istisna olmaqla, digər xəstəliklərin profilaktikası (kliniki baxış və termometriya)
1.1. İribuynuzlu, təkdırnaqlı heyvanlar, it və pişiklər (1 baş) 1 baxış
1
1.2. Xırdabuynuzlu heyvan və donuzlar (1 baş) 1 baxış
0,2
1.3. Ev quşları (10 baş) 1 baxış
0,1
1.4. Arı ailəsi (1 ailə), dekorativ quşlar (1 baş) 1 baxış
0,5
1.5. Vəhşi, sirk, zoopark heyvanları (1 baş) 1 baxış
5
1.6. Laboratoriya heyvanları (hər növ), balıqlar (1 partiya) 1 baxış
1
2 Heyvanların daşınması, sürülməsi zamanı müalicə yardımının göstərilməsi
2.1. İribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvan (1 baş) 1 əməliyyat
4
2.2. Davar və donuz (1 baş), ev quşları (50 baş) 1 əməliyyat
2
2.3. Vəhşi sirk və zoopark heyvanları (1 baş) 1 əməliyyat
6
3 Ölmüş heyvanın çıxarılması, yarılması və patoloji materialların götürülməsi
3.1. İribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvanlar 1 baş
2
3.2. Davar, donuz və digər heyvanlar 1 baş
1
3.3. Yarma protokolunun tərtibi və cəmdəklərin məhvi 1 baş
7
4 Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın boşaldılması zamanı baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi 1 partiya
2
6 Yük anbarının, yükvurma, yükboşaltma vasitələri və yük platformalarının dezinfeksiyası 1 kvadratmetr
0,1
7 DBN-də olan yüklər boşaldıqdan sonra nəqliyyatın dezinfeksiyası
7.1. I kateqoriya (vaqonlar, gəmilər) 1 kvadratmetr
0,4
7.2. II kateqoriya (vaqonlar, gəmilər) 1 kvadratmetr
0,5
7.3. III kateqoriya (vaqonlar, gəmilər) 1 kvadratmetr
0,6
8 Nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası (dezinfektantın dəyəri nəzərə alınmaqla)
8.1. Yük avtomobilləri 1 avtomobil
2
8.2. Minik avtomobilləri 1 avtomobil
0,4
III. Baytarlıq və baytarlıq-sanitariya ekspertiza laboratoriyalarının xidmətləri
1 Kimya-toksikoloji və biokimyəvi müayinələr 1 müayinə
6
2 Radioloji müayinələr 1 müayinə
2,2
3 Dərinin qara yaraya görə müayinəsi (bir dəri nümunəsi) 1 müayinə
0,1
4 Heyvan (balıq və quş daxil olmaqla) mənşəli məhsulların müayinəsi
4.1. Nitrat-nitritlərə, fosfamid, fozalon, diazon və metafosa, xlor üzvü pestisidlərə və tiadana qarşı (hər biri ayrılıqda) 1 müayinə
1
4.2. Bakterioloji 1 müayinə
4
4.3. Harmonal preparatlara görə 1 müayinə
20
4.4. Lüminessent diagnostika 1 müayinə
2
4.5. Rentgenoqrafiya (yazısız) 1 şəkil
3
4.6. Rentgenoqrafiya (yazılı) 1 şəkil
4
4.7. Pestisidlərin, antibiotiklərin, mikotoksinlərin, nitrozaminlərin və histaminin immunoferment analiz (İFA) metodu ilə müayinəsi (hər biri ayrılıqda) 1 müayinə kompleksi
5,2
5 Suyun baytarlıq-sanitariya müayinəsi 1 müayinə
1
6 Bazarlarda baytarlıq-sanitariya ekspertiza işləri
6.1. Qaramal və ya digər iri heyvanların əti (1 cəmdək) 1 müayinə
2
6.2. Qoyun və donuz əti (1 cəmdək), donuz piyi — (1 partiya) 1 müayinə
1
6.3. Diri quş və quş əti (1 baş və ya 1 cəmdək) 1 müayinə
0,04
6.4. Hazır ət məhsulları (hər biri 1 partiya) 1 müayinə
2
6.5. İçalat, dil, baş, dırnaq və sairə — 1 partiya 1 müayinə
0,5
6.6. Balıq (diri, dondurulmuş və ya hisə verilmiş) — 1 partiya 1 müayinə
0,8
6.7. Yumurta (topdan satış — 1 partiya (1000 ədəddən artıq) 1 müayinə
0,8
6.8. Yumurta (pərakəndə satış — 1 partiya (1000 ədədə qədər) 1 müayinə
0,2
6.9. Süd və süd məhsulları, mum, propolis hər biri I partiya 1 müayinə
0,3
6.10. Arı balı — 1 partiya 1 müayinə
1,5
7 Baytarlıq preparatlarının hazırlanması xidmətləri
7.1. Kofein natri benzoat (20 faizli) 10 ml
0,15
7.2. Müxtəlif məlhəmlər (hər biri ayrılıqda) 25 qram
0,2
7.3. Streptosid tozu 10 qram
0,3
7.4. Kseroform tozu 2 qram
0,3
7.5. Maqnezium sulfat tozu 0,5 kiloqram
1,2
7.6. Müxtəlif növ məhlullar (hər biri ayrılıqdal 50 ml
0,25
7.7. Kamforanın spirtdə və yağda məhlulu 100 ml
0,2
7.8. Təmizlənmiş naftalan 100 ml
0,5
7.9. Furasilin tozu 2 qram
0,1
7.10. Bor tozu və gəmiricilərə qarşı preparat 20 qram
0,15
7.11. Quş yemi əlavələri (Premiks) 1 kiloqram
0,3
7.12. Laniratin və tayfun reparatı (hər biri ayrılıqda) 1 kiloqram
6
7.13. Hemolozin 1000 doza
1,8
7.14. Brusellyozlu və normal serum (hər biri ayrılıqda) 1 litr
90
8 Polimer-zəncirvari reaksiya (PZR) vasitəsi ilə heyvan mənşəli məhsullarda və yem əlavələrində (qarğıdalı, soya və s.) test sisteminin tətbiqi zamanı genetik modifikasiyanın miqdarının təyini (hər biri ayrılıqda) 1 müayinə kompleksi
18,4
9 Həssas heyvanların leykoz xəstəliyinə görə diffuz presipitasiya reaksiyası ilə müayinəsi 1 müayinə
5,2
IV. Baytarlıq idarələri tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər
2 Bu tariflərin 1 bölməsi ilə əhatə olunmayan dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)
2.1. Maldarlıq, quşçuluq, balıqçılıq və arıçılıq təyinatlı tikililərə 1 obyekt
30
2.2. Heyvandarlıq bazaları, düşərgələr, məhsul saxlanan anbar, kamera, konteyner və s. 1 obyekt
15
2.3. Kiçik həcmli ticarət obyektləri, sex, xətt 50 kvadratmetrə qədər 1 obyekt
15
2.3.1. Əlavə hər 10 kvadratmetr üçün
1
2.4. Orta həcmli ticarət obyektləri, zavod, fabrik 100 kvadratmetrə qədər 1 obyekt
30
2.4.1. Əlavə hər 10 kvadratmetr üçün
1
2.5. Böyük həcmli ticarət obyektləri, kombinatlar 150 kvadratmetrə qədər 1 obyekt
50
2.5.1. Əlavə hər 10 kvadratmetr üçün
1
3 Bütün növ sürülən və daşınan heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala baytarlıq arayışının verilməsi (müayinə və baxış keçirməklə)
3.1. Köçürülən davarlar (800-ə qədər), qaramal (100-ə qədər) 1 sənəd
7
3.2. Nəqliyyatla daşınan heyvan, quş, arı ailələri və balıqlar 1 sənəd
10
3.3. Satış məqsədilə təsərrüfatdan çıxarılan heyvan (quş, balıq və zoopark heyvanları), heyvan mənşəli məhsul və xammallar 1 sənəd
3
3.4. Bal və digər arıçılıq məhsulları 1 sənəd
5
4 Yoluxmayan xəstəliklərin müalicəsi və baytarlıq yardımı

Dövlət rəmzləri

Viza

Azerbaijan Promo

Hesabla.az
Generasiya: 1537593712.59 san. və 6 verilənlər bazasına müraciət 0.002 san.