FAIL (the browser should render some flash content, not this).
► CƏRİMƏLƏR VƏ RÜSUMLAR

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Əlavə məlumat üçün: www.fhn.gov.az

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması

550

 

 

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı

2200

 

 

Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

2200

 

 

Liftlərin quraşdırılması və təmiri

550

 

 

Attraksionların quraşdırılması və istismarı

2500

 

 

Energetika obyektlərinin, avadanlıqların və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və təmiri 

2500

 

 

Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlıqlarının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri

2500

 

 

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi

2500

 

 

Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması

3600

 

 

Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların keçirilməsi

3600

 

 

Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri;

3600

 

 

Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası

3600

 

 

Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri 

3600

 

 

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri

1100

 

 

Dövlət standartlarına uyğun olaraq  I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi

1100

 

 

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların (12 metr hündürlüyədək fərdi yaşayış və bağ evləri istisna olmaqla) tikinti-quraşdırma işləri:

 

 

 

40 metr hündürlüyədək

1100

 

 

65 metr hündürlüyədək

2200

 

 

65 metrədək və daha hündür

3300

 

 

Dövlət rəmzləri

Viza

Azerbaijan Promo

Hesabla.az
Generasiya: 1537594779.78 san. və 6 verilənlər bazasına müraciət 0.003 san.