FAIL (the browser should render some flash content, not this).
► CƏRİMƏLƏR VƏ RÜSUMLAR

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

Əlavə məlumat üçün: www.din.gov.az

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği

(manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

 

 

 

beş iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

120

 

beş iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə və ya dəyişdirildikdə, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda iki gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

40

 

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.

11

 

 

16 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə:

 

üç iş günü müddətində verildikdə

5

 

üç iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə

1

 

 

Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd olan dövlətlərə vətəndaşların sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəlişi üçün sənədlərin verilməsinə görə

3

 

 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 25, 35, 50 yaşına çatdıqda, həmçinin onların soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti və hərbi vəzifəsi dəyişdikdə şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə görə.

2

 

 

Şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın öz təqsiri üzündən itdikdə və ya yararsız hala düşdükdə onun dəyişdirilməsinə görə.

3

 

 

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün 16 yaşına çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətədanşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.

6

 

 

Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə verilməsinə görə.

10

 

 

Odlu ov və ya idman silahının saxlanması, təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin verilməsinə görə:  

 

 

 

ilkin qeydiyyata görə

10

 

 

təkrar qeydiyyata görə

5

 

 

Xidməti silahın əldə edilməsinə icazənin verilməsinə görə:

 

 

 

ilkin qeydiyyata görə

10

 

 

təkrar qeydiyyata görə

5

 

 

Nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi:

 

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan keçirilməsinə görə

10

 

 

motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün

5

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin texniki uçot göstəricilərinə dəyişikliklər edilməsi zamanı və ya nəqliyyat vasitəsi alıcısının tələbi ilə nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış keçirilməsi üçün:

 

 

 

avtonəqliyyat vasitələri üçün

10

 

 

motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün

5

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatına (təkrar qeydiyyatına, daimi və müvəqqəti uçota alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qeydiyyatına) görə:

 

 

 

avtonəqliyyat vasitələri üçün

10

 

 

motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün

5

 

 

Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna görə:

 

 

 

avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının milli və beynəlxalq sürücülük vəsiqəsi üçün

20

 

 

digər sürücülük vəsiqəsi, o cümlədən traktorçu maşinist vəsiqəsi üçün

5

 

 

Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi

5

 

 

Dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsi

18

 

 

Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi

15

 

 

Yol şəbəkəsinin müəyyən hissələrinə yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin və avtobusların buraxılması barədə xüsusi buraxılış vəsiqələrinin verilməsi

5

 

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği

(manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün təqdim edilmiş sənədlərə rəy verilməsinə görə.

11

 

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün ödənilən rüsum

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği

(manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Özəl mühafizə fəaliyyəti

(Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici hüquqi şəxslər və ya əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən təsis edilmiş hüquqi şəxslərin, o cümlədən birbaşa və ya dolayı yolla xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılmış hüquqi şəxslərin öz mühafizəsini təmin etmə hallarından başqa digər hallarda)

3000

 

 

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

2200

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən duracaqlara nəqliyyat vasitələrinin təxliyyə avtomobilləri vasitəsilə gətirilməsi və orada mühafizə olunaraq saxlanılması xidmətlərinin tarifləri

Xidmətin adı

Tarifin məbləği

(manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Nəqliyyat vasitələrinin təxliyə avtomobilləri vasitəsilə duracaqlara gətirilməsi

20

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin duracaqlarda saxlanılması

0.30

 

 

Dövlət rəmzləri

Viza

Azerbaijan Promo

Hesabla.az
Generasiya: 1537593264.24 san. və 6 verilənlər bazasına müraciət 0.013 san.