FAIL (the browser should render some flash content, not this).
► CƏRİMƏLƏR VƏ RÜSUMLAR

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

Əlavə məlumat üçün: www.justice.gov.az

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

müqavilə üzrə əmlakın ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə;

7

 

 

10.1.2. müqavilə üzrə əmlak başqa şəxslərə keçirsə:

 

 

Bakı şəhərində:

110 manat

 

 

digər şəhər və rayonlarda;

44 manat

 

 

mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün.

7 manat

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:

 

 

 

müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə

25 manat

 

 

müqavilə üzrə əmlak digər şəxsin mülkiyyətinə keçirsə

50 manat

 

 

Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün:

 

 

 

müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, babaya, nənəyə, nəvəyə, valideynlərə, qardaşa, bacıya keçirsə;

3 manat

 

 

müqavilə üzrə istifadə hüququ digər fiziki və ya hüquqi şəxsə keçirsə.

5 manat

 

 

Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri üzrə:

 

 

 

dəyəri 2200 manatadək;

5 manat

 

 

dəyəri 2200 manatdan 5500 manatadək ;

17 manat

 

 

dəyəri 5500 manatdan çox olduqda.

28 manat

 

 

İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:

 

 

 

Bakı şəhərində

110 manat

 

 

digər şəhər və rayonlarda

44 manat

 

 

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş güzəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:

 

 

 

Bakı şəhərində

55 manat

 

 

digər şəhər və rayonlarda

22 manat

 

 

Qiymətləndirilən başqa müqavilələrin təsdiqi üçün:

 

 

 

tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

3 manat

 

 

tərəflərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə;

5 manat

 

 

tərəflər digər fiziki və hüquqi şəxsdirsə.

61 manat

 

 

Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən müqavilələrin, əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi üçün:

 

 

 

tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

3 manat

 

 

tərəflər digər fiziki və ya hüquqi şəxslərdən ibarətdirsə.

5 manat

 

 

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün:

 

 

 

qanunla müəyyən edilən bütün növbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun üzrə və ya vəsiyyətnamə üzrə verilməsindən asılı olmayaraq);

3 manat

 

vərəsə digər fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə.

11 manat

 

 

Ər-arvadın birgə nigah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

3 manat

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin təsdiqi üçün:

 

 

 

etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilərsə

5 manat

 

 

etibarnamə digər vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə verilərsə

10 manat

 

 

Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi üçün:

 

 

 

etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

3 manat

 

 

etibarnamə digər fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilirsə.

5 manat

 

 

Vərəsəlik əmlakının mühafizəsi barədə tədbir görülməsi üçün

5 manat

 

 

vərəsə xarici hüquqi şəxsdirsə, əcnəbidirsə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə.

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

 

 

Dəniz protestlərinin tərtibi üçün.

10 manat

 

 

Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün

3 manat

 

 

Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) üçün.

2 manat

 

 

Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi (hər səhifəyə görə), sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi, sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin, həmçinin tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin (hər imza üçün) və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqi üçün.

0,25 manat

 

 

İcra qeydlərinin aparılması üçün.

5 manat

 

 

Vətəndaşların, dövlət, idarə, müəssisə və təşkilatlarının, kooperativ və digər ictimai təşkilatların ərizələrinin başqa vətəndaşlara, dövlət idarə müəssisəyə təşkilatlarına, kooperativ və başqa ictimai təşkilatlara verilməsi və 10.1-10.17-ci maddələrdə göstərilən hərəkətlərdən başqa notariat hərəkətləri üçün.

3 manat

 

 

Müştərinin verdiyi bildiriş üzrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu üçün.

3 manat

 

 

Bu qanunla müəyyən edilmiş hallarda müştərini onun qabaqcadan verdiyi bildiriş üzrə iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə getmək üçün.

3 manat

 

 

Notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə olduğu vaxtın hər bir saatı üçün.

3 manat

 

 

Ödəniş qiymətli kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi üçün.

2 manat

 

 

Digər notariat hərəkətlərinə görə.

6 manat

 

 

Notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə aşağıdakı hallarda dövlət rüsumu ödənilmir:

doğumu, ölümü, övladlığa götürülməni və atalığı (analığı) təsdiqləyən sənədləri almaq üçün;

təminatlı kreditorun iştirakçısı olduğu girov müqaviləsi ilə bağlı notariat hərəkətləri aparılarkən dövlət rüsumu tutulmuşdursa, həmin müqavilədən irəli gələn borc öhdəliklərinin təmin edilməsi üçün iflas prosesi zamanı təminatlı kreditor ilə əmlak inzibatçısı arasında bağlanmış saziş ilə əlaqədar notariat hərəkətləri üzrə - təminatlı kreditor və əmlak inzibatçısı;

mənzil və ya ev (evin bir hissəsi) alqı-satqısı və dəyişdirilməsi ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - birinci qrup işləməyən əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslər, qaçqınlar və məcburi köçkünlər;

Mülki-hüquqi əqdlərin bağlanması zamanı, habelə mənzil (fərdi ev) alınması və ya dəyişdirilməsi əqdləri ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər və qəyyumluqda (himayədə) olan uşaqlar;

pensiya, müavinət, yardım və alimentin alınması üçün verilən etibarnamələr üzrə.

Notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumu notarius tərəfindən qəbul edilərək iki bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür.

Notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumunun qəbulu zamanı ödəyiciyə dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən rəsmi sənədin (mədaxil qəbzi, kassa mədaxil orderi və s.) əsli verilir.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Nikahın qeydə alınması üçün

5 manat

 

Nikahın pozulmasının qeydə alınması üçün:

 

 

yetkinlik yaşına çatmamış ümumi uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında;

6 manat

 

 

məhkəmə qətnaməsi əsasında (qətnamədə dövlət rüsumunun tərəflərdən hansının ödəməli olduğu göstərilmədikdə, qeydiyyat üçün birinci müraciət etmiş tərəfdən);

11 manat

 

 

digər tərəf müəyyən edilmiş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmişsə, yaxud ən azı üç il müddətində azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsdirsə.

2 manat

 

 

Soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınması üçün.

3 manat

 

Doğum, nikah və nikahın pozulması, ölüm haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin və əlavələrin edilməsi və onların bərpası ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

2 manat

 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması barədə təkrar şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

2 manat

 

 

Xaricdə istifadə edilməsi məqsədi ilə verilən eyni cür şəhadətnamələr üçün.

11 manat

 

 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar

Doğumun, ölümün, övladlığa götürülmənin və atalığın (analığın) müəyyən edilməsinin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi üçün dövlət rüsumu ödənilmir – Atalığın müəyyən edilməsi haqqında ərizə forması

Notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə tutulan haqqın məbləği

Dövlət notariusları əqdlərin və etibarnamələrin təsdiqi ilə əlaqədar göstərilən xidmətə (məsləhətlərin verilməsi, əqdlərin, ərizələrin
və digər sənədlərin layihələrinin tərtib edilməsi, texniki işlərin yerinə yetirilməsi), sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün, sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi ilə əlaqədar göstərilən xidmətə (texniki işlərin yerinə yetirilməsi) görə aşağıdakı məbləğdə haqq tuturlar.

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Daşınmaz əmlakın (mənzillərin, bağ evlərinin, qurğuların, tikililərin, torpaqların və başqa daşınmaz əmlakın) özgəninkiləşdirilməsi, mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrlə bağlı:

 

 

 

müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə;

1,05

 

 

müqavilə üzrə əmlak başqa şəxslərin mülkiyyətinə keçirsə;

 

 

 

- Bakı şəhərində;

16,5

 

 

- digər şəhər və rayonlarda;

6,6

 

 

mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün.

1,05

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin özgənin-kiləşdirilməsi müqavilələri ilə bağlı:

 

 

 

müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə;

3,75

 

 

müqavilə üzrə əmlak digər şəxsin mülkiyyətinə keçirsə.

7,5

 

 

Yaşayış evlərinin tikinti işi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrlə bağlı:

 

 

 

müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, babaya, nənəyə, nəvəyə, valideynlərə, qardaşa, bacıya keçirsə;

0,45

 

 

müqavilə üzrə istifadə hüququ digər fiziki və ya hüquqi şəxsə keçirsə.

0.75

 

 

Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri ilə bağlı:

 

 

 

dəyəri 2200 manatadək;

0,75

 

 

dəyəri 2200 manatdan 5500 manatadək;

2,55

 

 

dəyəri 5500 manatdan çox olduqda.

4.2

 

 

İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsi ilə bağlı:

 

 

 

Bakı şəhərində;

16.5

 

 

digər şəhər və rayonlarda.

6.6

 

 

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş güzəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsi ilə bağlı:

 

 

 

Bakı şəhərində;

8.25

 

 

digər şəhər və rayonlarda.

3.3

 

 

Qiymətləndirilən başqa müqavi-lələrlə bağlı:

 

 

 

tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

0.45

 

 

tərəflərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə;

0.75

 

 

tərəflər digər fiziki və hüquqi şəxdirsə

9.15

 

 

Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən müqavilələrlə, əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişlə bağlı:

 

 

 

tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

0,45

 

 

tərəflər digər fiziki və ya hüquqi şəxslərdən ibarətdirsə.

0.75

 

 

Nəqliyyat vasitələrinin özgənin-kiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi üçün verilən etibarnamələrlə bağlı:

 

 

 

etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilərsə;

0.75

 

 

etibarnamə digər vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə verilərsə.

1.5

 

 

Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrlə bağlı:

 

 

 

etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

0.45

 

 

etibarnamə digər fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilirsə.

0.75

 

 

Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün.

0.45

 

 

Sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi ilə əlaqədar.

0.25

 

 

Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi (hər səhifəyə görə) ilə əlaqədar.

0.25

 

 

Dövlət rəmzləri

Viza

Azerbaijan Promo

Hesabla.az
Generasiya: 1537593259.76 san. və 6 verilənlər bazasına müraciət 0.03 san.