FAIL (the browser should render some flash content, not this).
► CƏRİMƏLƏR VƏ RÜSUMLAR

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

Əlavə məlumat üçün: www.mfa.gov.az

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Pasportların və vizaların verilməsinə görə:

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüquqi verən xidməti pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə və vaxtının uzadılmasına görə;

11 manat

 

ümumvətəndaş pasportların alınması məqsədilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

 

 

ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

 

xarici ölkələrin sərfirliklərinə və konsulluqlarına viza rəsmiləşdirilməsi üçün verilən notaya görə;

2 manat

 

səfirliklərə və konsulluqlara vizaların verilməsinə dair göstərişlərin göndərilməsinə görə;

2 manat

 

 

Şəxsi dəvətlə, işgüzar və kommersiya işləri ilə əlaqədar dövlət və ictimai-siyasi təşkilatlar və eləcə də xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan özəl strukturların müraciəti ilə adi giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə görə (3 gündən 3 ayadək müddətə):

 

 

birdəfəlik giriş vizası;

40 ABŞ dolları

Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Republikası Qanununa əsasən (maddə 17.8) xarici ölkələrin müvafiq orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə viza rəsmiləşdirilməsi üçün tutulan rüsumun məbləği həmin Qanunla eyni hərəkətlərə görə müəyyən edilmiş məbləğdən fərqli olduqda, dövlət rüsumunun dərəcəsi AR Nazirlər Kabinetinin (AR Prezidentinin 19.12.2007-ci il tarixli, 683 N-li Fərmanına əsasən ) qərarı ilə həmin ölkələrdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə tutulan rüsum səviyyəsində tətbiq edilir

Ərizə-anket
16.1.6.1

ikidəfəlik giriş vizası;

80 ABŞ dolları

 

Qanunla müəyyən edilmiş hallarda 1 il müddətinə çoxdəfəlik giriş-çıxış üçün giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün

250 ABŞ dolları

 

 

Turistlərin (yalnız turist vauçeri və ya turist göndərişini təqdim edənlərə şamil olunur) və şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün

20 ABŞ dolları

 

 

tranzit vizaların rəsmiləşdirilməsi üçün:

 

 

 

adi tranzit viza;

20 ABŞ dolları

 

 

ikidəfəli tranzit viza;

40 ABŞ dolları

 

 

viza müddətinin artırılması üçün:

 

 

 

24 saat;

10 ABŞ dolları

 

 

48 saat;

20 ABŞ dolları

 

 

72 saat;

30 ABŞ dolları

 

 

3 gündən 1 ayadək;

40 ABŞ dolları

 

 

1 aydan 3 ayadək;

80 ABŞ dolları

 

 

vaxtı bitmiş vizalarının müddətlərinin artırılması üçün, hər ay üçün.

50 ABŞ dolları

 

 

Vətəndaşlıq məsələlərilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə;

 

 

 

vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə;

150 ABŞ dolları

 

 

vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə.

300 ABŞ dolları

 

 

VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə:

 

 

 

nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

30 ABŞ dolları

 

 

boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

 

 

Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada itkin düşmüş və ya ruhi xəstəlik nəticəsində və ya cinayət əməli törətdiklərinə görə 3 ildən artıq müddətə məhkum olunmuş şəxslərə boşanmanın qeydə alınmasına görə;

10 ABŞ dolları

 

 

16.3.4. adın, soyadın, ata adının dəyişdirilməsinə (nigahla əlaqədar olan hallar istisna olmaqla) dair materialların rəsmiləşdirilməsinə görə;

50 ABŞ dolları

 

 

vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında arxiv materiallarına əsasən təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

 

 

doğum, ölüm, nigah və boşanma haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin, əlavələrin edilməsi və akt qeydlərinin bərpa olunması ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

20 ABŞ dolları

 

 

xarici ölkələrin VVAQ orqanları tərəfindən nigahın qeydə alınması məqsədilə subaylıq haqqında arayışın verilməsinə görə.

20 ABŞ dolları

 

 

Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə:

 

 

 

sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə (hər sənəd üçün):

 

 

 

Azərbaycan Respublikasında;

4 manat

 

 

ölkə xaricində.

25 ABŞ dolları

Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

 

 

Azərbaycan Respublikasında

4 manat

 

 

xarici ölkədə

50 ABŞ dolları

 

 

Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə:

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən vəkalətnamələrin notariat təsdiqinə görə;

50 ABŞ dolları

 

 

müxtəlif şəxslərdən və idarələrdən poçt yolu ilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə vəkalətnamələrin təsdiqinə görə;

25 ABŞ dolları

 

 

müqavilələrin və əqdlərin notariat təsdiqinə görə:

 

 

 

əmlak bölgüsü, zaminlik və digər qiymətləndirilməyən müqavilələrin təsdiqinə görə;

75 ABŞ dolları

 

 

qiymətləndirilən digər müqavilələrin təsdiqinə görə;

150 ABŞ dolları

 

 

avtonəqliyyatın özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiqinə görə;

100 ABŞ dolları

 

 

sair müqavilələrin təsdiqinə görə

50 ABŞ dolları

 

 

təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin surətini, həmçinin bu sənədlərdən çıxarışların təsdiq edilməsinə görə;

20 ABŞ dolları

 

 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının diplomatik nümayəndəliklərdə və konsulluqlarda saxlanılan əmlak və maliyyə sənədlərinin surətlərinin və onlardan çıxarışların verilməsinə görə;

20 ABŞ dolları

 

 

imzaların həqiqiliyinin notariat təsdiqinə görə (hər sənəd üçün);

50 ABŞ dolları

 

 

sənədin tərcüməsi və eyni zamanda tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə (hər səhifə üçün):

 

 

 

- xarici dillərdən;

20 ABŞ dolları

 

 

- xarici dillərə;

40 ABŞ dolları

 

 

qəyyumun təyin edilməsinə dair aktın tərtib edilməsinə görə;

50 ABŞ dolları

 

 

əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumun hesabatının təsdiq edilməsinə görə;

50 ABŞ dolları

 

 

vərəsəlik əmlakının siyahısının tərtib edilməsinə və bu əmlakın mühafizə olunması üçün qəbul edilməsinə görə;

100 ABŞ dolları

 

 

maraqlı şəxslərin xahişinə əsasən təqdim edilmiş siyahı əsasında əmlakın yoxlanılmasına görə;

100 ABŞ dolları

 

 

vəsiyyətnamənin notariat təsdiqinə görə;

100 ABŞ dolları

 

 

miras qoyanın xahişinə əsasən vəsiyyətnaməyə hər hansı dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsinə görə;

100 ABŞ dolları

 

 

vəsiyyətnamənin konsulluqda saxlanmasına görə;

100 ABŞ dolları

 

 

Konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə görə;

200 ABŞ dolları

 

 

malların və digər əmlakın satışına görə;

100 ABŞ dolları

 

 

Konsulluqda sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmasına görə;

20 ABŞ dolları

 

 

pulun, qiymətli kağızların və sair qiymətli əşyaların (miras istisna olmaqla) saxlanmasına görə (hər ay üçün);

50 ABŞ dolları

 

 

əmlakın və pul məbləğlərinin aidiyyatı üzrə çatdırılması üçün 6 aylıq müddətədək ümumi depozitə qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün);

50 ABŞ dolları

 

 

icra qeydlərinin aparılmasına görə;

30 ABŞ dolları

 

 

sənədlərin diplomatik poçtla hüquqi şəxslərin ünvanına göndərilməsinə görə;

100 ABŞ dolları

 

 

xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəminin yüklənməsi və ya boşaldılmasına dair şəhadətnamənin, digər arayışların və bəyannamələrin verilməsinə görə.

50 ABŞ dolları

 

 

Digər konsul əməliyyatlarına görə.

20 ABŞ dolları

 

 

Qeyd: Aşağıdakı hallarda dövlət rüsumu alınmır.

•  diplomatik pasport almaq üçün;

•  Azərbaycan Respublikası ilə xarici dövlətlər arasında mülki, ailə və cinayət işlərində hüquqi yardım haqqında, alimentlər haqqında, pensiya haqqında və övladlığa götürmə məsələləri haqqında müqavilələrə uyğun olaraq bu ölkənin səlahiyyətli orqanlarının və ayrı-ayrı vətəndaşlarının sorğusuna əsasən sənədlərin tələb olunub alınmasına görə;

•  Dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində xarici ölkələrə ezam olunan şəxslərin pasport və digər gediş sənədləri rəsmiləşdirildikdə;

•  Azərbaycan Respublikasının xeyrinə əmlakın bağışlanmasına dair müqavilələrin və vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsinə görə;

•  Azərbaycan Respublikasının gəmi, hava və digər nəqliyyat vasitələrinin heyət üzvlərinin, habelə vətəndaşlarının ölümündən sonra qalmış əmlakının mühafizəsinə görə.

•  Bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları Azərbaycan Respublikasına gələn aşağıdakı əcnəbilərdən alınmır:

•  Dövlət nümayəndə heyəti üzvləri və rəsmi şəxslərdən;

•  Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq humanitar təşkilatları təmsil edənlərdən;

•  Dövlət xətti ilə təhsil alan və pedaqoji fəaliyyət göstərənlərdən;

•  Müdafiə xətti ilə səfər edənlərdən.

•  Azərbaycan Respublikasına qrup halında gələn əcnəbilərin hər birindən vizanın rəsmiləşdirilməsinə və ya onun etibar müddətinin artırılmasına görə dövlət rüsumu tutulur.

•  Bu Qanunun 16.6-cı maddəsində göstərilən dövlət rüsumundan əlavə vərəsələr və miras qoyanlar daşınmaz vərəsəlik əmlakının mühafizəsi üçün, otaq icarəsi, mühafizəsi, nəqliyyat, ezamiyyət, poçt, dəftərxana və sair faktiki xərcləri ödəyirlər.

•  Sənədlərin saxlanılması və qəbulu zamanı ehtimal olunan saxlama müddətinə görə dövlət rüsumu əvvəlcədən ödənilir və tamamlanmamış ay tamamlanmış ay kimi nəzərə alınır.

•  Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nüma yəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün alınan dövlət rüsumu bir ay ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür.

•  Xarici ölkələrdə dövlət xətti ilə təhsil alan, pedaqoji fəaliyyət göstərən, xarici ölkələrin cəzaçəkmə müəssisələrindən azadlığa buraxılan və ya xarici ölkələrdən deportasiya edilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu tutulmur;

•  xarici ölkələrin müvafiq orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə viza rəsmiləşdirilməsi üçün tutulan rüsumun məbləği bu Qanunla eyni hərəkətlərə görə müəyyən edilmiş məbləğdən fərqli olduqda, dövlət rüsumunun dərəcəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə həmin ölkələrdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə tutulan rüsum səviyyəsində tətbiq edilir.

Dövlət rəmzləri

Viza

Azerbaijan Promo

Hesabla.az
Generasiya: 1537593255.17 san. və 6 verilənlər bazasına müraciət 0.01 san.