FAIL (the browser should render some flash content, not this).
► CƏRİMƏLƏR VƏ RÜSUMLAR

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

Əlavə məlumat üçün: www.maliyye.gov.az

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Qeyri-dövlət pensiya fondlarının fəaliyyəti

11000

 

 

Sığorta sektorunda fəaliyyət:

 

 

 

sığorta fəaliyyəti

22000

 

 

təkrarsığorta fəaliyyəti

22000

 

 

sığorta brokeri fəaliyyəti:

 

 

 

hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri

22000

 

 

fiziki şəxs olan sığorta brokerləri

1000

 

 

sığorta agenti fəaliyyəti:

 

 

 

hüquqi şəxs olan sığorta agentləri

1000

 

 

fiziki şəxs olan sığorta agentləri

200

 

 

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması

2200

 

 

Qiymətli metalların və qiymətli daşların:

5000

 

istehsalı (qiymətli metalların filizlərdən, konsentratlardan alınması

500

 

 

emalı və istifadəsi (qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının hazırlanması və təmiri)

 

 

 

dövriyyəsi (qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının topdan və pərakəndə satışı, əhalidən satın alınması)

500

 

 

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği (manatla)

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması (1 məmulat üçün)

2

 

 

qiymətli metalların, qiymətli daşların və onlardan hazırlanmış məmulatların və tərkibində qiymətli metallar olan materialların ekspertizası (1 ədəd üçün)

2

 

qiymətli daşların adlarının, kütləsinin və keyfiyyətinin təyin edilməsi (hər bir daş üçün)—

20 qəpik

 

 

qiymətli metal tərkibli məmulatların və materialların analiz edilməsi (1 ədəd üçün)

6

 

 

qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları istehsalçılarının ad damğalarının qeydiyyatı

 

 

 

ad damğasının ilk dəfə qeydiyyata alınması üçün

4

 

 

hər il yenidən qeydiyyata alınması üçün

2

 

 

Dövlət rəmzləri

Viza

Azerbaijan Promo

Hesabla.az
Generasiya: 1537593242.01 san. və 6 verilənlər bazasına müraciət 0.023 san.